PanoramaPark | EAST - Модерният комплекс на Пловдив
02

Нашето разпределение

Номер Вид Обща площ кв.м. Чиста площ кв.м. Етаж Вход Изба Статус
А-1тристаен108,09кв.м.92,95кв.м.1АнямаСвободенИнформация
А-2двустаен62,77кв.м.53,98кв.м.1АнямаСвободенИнформация
А-3двустаен63,04кв.м.54,21кв.м.1АнямаСвободенИнформация
А-4двустаен67,35кв.м.57,92кв.м.1АнямаРезервиранИнформация
А-5двустаен69,97кв.м.60,17кв.м.1АнямаСвободенИнформация
А-6двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.1АнямаСвободенИнформация
А-7двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.1АнямаСвободенИнформация
А-8тристаен108,09кв.м.92,95кв.м.2АнямаСвободенИнформация
А-9двустаен62,77кв.м.53,98кв.м.2АнямаСвободенИнформация
А-10двустаен63,04кв.м.54,21кв.м.2АнямаСвободенИнформация
А-11двустаен67,35кв.м.57,92кв.м.2АнямаРезервиранИнформация
А-12двустаен69,97кв.м.60,17кв.м.2АнямаСвободенИнформация
А-13двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.2АнямаСвободенИнформация
А-14двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.2АнямаРезервиранИнформация
А-15тристаен108,09кв.м.92,95кв.м.3АнямаСвободенИнформация
А-16двустаен62,77кв.м.53,98кв.м.3АнямаСвободенИнформация
А-17двустаен63,04кв.м.54,21кв.м.3АнямаРезервиранИнформация
А-18двустаен67,35кв.м.57,92кв.м.3АнямаСвободенИнформация
А-19двустаен69,97кв.м.60,17кв.м.3АнямаРезервиранИнформация
А-20двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.3АнямаРезервиранИнформация
А-21двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.3АнямаСвободенИнформация
А-22тристаен108,09кв.м.92,95кв.м.4АнямаСвободенИнформация
А-23двустаен62,77кв.м.53,98кв.м.4АнямаСвободенИнформация
А-24двустаен63,04кв.м.54,21кв.м.4АнямаСвободенИнформация
А-25двустаен67,35кв.м.57,92кв.м.4АнямаСвободенИнформация
А-26двустаен69,97кв.м.60,17кв.м.4АнямаРезервиранИнформация
А-27двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.4АнямаСвободенИнформация
А-28двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.4АнямаРезервиранИнформация
А-29тристаен108,09кв.м.92,95кв.м.5АнямаСвободенИнформация
А-30двустаен62,77кв.м.53,98кв.м.5АнямаРезервиранИнформация
А-31двустаен63,04кв.м.54,21кв.м.5АнямаРезервиранИнформация
А-32двустаен67,35кв.м.57,92кв.м.5АнямаСвободенИнформация
А-33двустаен69,97кв.м.60,17кв.м.5АнямаСвободенИнформация
А-34двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.5АнямаРезервиранИнформация
А-35двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.5АнямаСвободенИнформация
А-36тристаен108,09кв.м.92,95кв.м.6АнямаРезервиранИнформация
А-37двустаен62,77кв.м.53,98кв.м.6АнямаСвободенИнформация
А-38двустаен63,04кв.м.54,21кв.м.6АнямаСвободенИнформация
А-39двустаен67,35кв.м.57,92кв.м.6АнямаРезервиранИнформация
А-40двустаен69,97кв.м.60,17кв.м.6АнямаСвободенИнформация
А-41двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.6АнямаСвободенИнформация
А-42двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.6АнямаРезервиранИнформация
А-43тристаен108,09кв.м.92,95кв.м.7АнямаРезервиранИнформация
А-44двустаен62,77кв.м.53,98кв.м.7АнямаСвободенИнформация
А-45двустаен63,04кв.м.54,21кв.м.7АнямаСвободенИнформация
А-46двустаен67,35кв.м.57,92кв.м.7АнямаСвободенИнформация
А-47двустаен69,97кв.м.60,17кв.м.7АнямаРезервиранИнформация
А-48двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.7АнямаРезервиранИнформация
А-49двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.7АнямаСвободенИнформация
А-50тристаен108,09кв.м.92,95кв.м.8АнямаСвободенИнформация
А-51тристаен96,53кв.м.83,01кв.м.8АнямаРезервиранИнформация
А-52тристаен96,63кв.м.83,10кв.м.8АнямаРезервиранИнформация
А-53двустаен69,97кв.м.60,17кв.м.8АнямаСвободенИнформация
А-54двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.8АнямаСвободенИнформация
А-55двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.8АнямаРезервиранИнформация
А-56тристаен108,09кв.м.92,95кв.м.9АнямаСвободенИнформация
А-57тристаен96,53кв.м.83,01кв.м.9АнямаРезервиранИнформация
А-58тристаен96,63кв.м.83,10кв.м.9АнямаСвободенИнформация
А-59двустаен69,97кв.м.60,19кв.м.9АнямаРезервиранИнформация
А-60двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.9АнямаСвободенИнформация
А-61двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.9АнямаСвободенИнформация
А-62тристаен108,09кв.м.92,95кв.м.10АнямаСвободенИнформация
А-63тристаен96,53кв.м.83,01кв.м.10АнямаРезервиранИнформация
А-64тристаен96,63кв.м.83,10кв.м.10АнямаСвободенИнформация
А-65двустаен69,97кв.м.60,17кв.м.10АнямаСвободенИнформация
А-66двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.10АнямаСвободенИнформация
А-67двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.10АнямаРезервиранИнформация
А-68четиристаен108,09кв.м.92,95кв.м.11АнямаРезервиранИнформация
А-69четиристаен96,53кв.м.83,01кв.м.11АнямаРезервиранИнформация
А-70четиристаен97,70кв.м.84,02кв.м.11АнямаРезервиранИнформация
А-71двустаен70,43кв.м.60,57кв.м.11АнямаРезервиранИнформация
А-72двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.11АнямаСвободенИнформация
А-73двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.11АнямаСвободенИнформация
А-74двустаен108,09кв.м.92,95кв.м.12АнямаСвободенИнформация
А-75двустаен96,53кв.м.83,01кв.м.12АнямаСвободенИнформация
А-76двустаен97,70кв.м.84,02кв.м.12АнямаСвободенИнформация
А-77двустаен70,43кв.м.60,57кв.м.12АнямаСвободенИнформация
А-78двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.12АнямаСвободенИнформация
А-79двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.12АнямаСвободенИнформация
А-80двустаен108,09кв.м.92,95кв.м.13АнямаСвободенИнформация
А-81двустаен96,53кв.м.83,01кв.м.13АнямаСвободенИнформация
А-82двустаен97,70кв.м.84,02кв.м.13АнямаСвободенИнформация
А-83двустаен70,43кв.м.60,57кв.м.13АнямаСвободенИнформация
А-84двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.13АнямаСвободенИнформация
А-85двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.13АнямаСвободенИнформация
А-86двустаен108,09кв.м.92,95кв.м.14АнямаСвободенИнформация
А-87двустаен96,53кв.м.83,01кв.м.14АнямаСвободенИнформация
А-88двустаен97,70кв.м.84,02кв.м.14АнямаСвободенИнформация
А-89двустаен70,43кв.м.60,57кв.м.14АнямаСвободенИнформация
А-90двустаен66,43кв.м.57,13кв.м.14АнямаСвободенИнформация
А-91двустаен71,48кв.м.61,47кв.м.14АнямаСвободенИнформация
А-92тристаен227,01кв.м.132,21кв.м.15АнямаСвободенИнформация
А-93тристаен281,93кв.м.140,90кв.м.15АнямаСвободенИнформация
А-94тристаен204,18кв.м.132,09кв.м.16АнямаСвободенИнформация
А-95тристаен277,26кв.м.141,01кв.м.16АнямаСвободенИнформация
Б-1тристаен108,54кв.м.92,95кв.м.1БнямаРезервиранИнформация
Б-2двустаен63,03кв.м.53,98кв.м.1БнямаРезервиранИнформация
Б-3двустаен63,30кв.м.54,21кв.м.1БнямаРезервиранИнформация
Б-4двустаен68,14кв.м.58,35кв.м.1БнямаРезервиранИнформация
Б-5двустаен69,77кв.м.59,75кв.м.1БнямаРезервиранИнформация
Б-6двустаен66,71кв.м.57,13кв.м.1БнямаРезервиранИнформация
Б-7двустаен71,78кв.м.61,47кв.м.1БнямаРезервиранИнформация
Б-8тристаен108,54кв.м.92,95кв.м.2БнямаРезервиранИнформация
Б-9двустаен63,03кв.м.53,98кв.м.2БнямаРезервиранИнформация
Б-10двустаен63,30кв.м.54,21кв.м.2БнямаРезервиранИнформация
Б-11двустаен68,14кв.м.58,35кв.м.2БнямаРезервиранИнформация
Б-12двустаен69,77кв.м.59,75кв.м.2БнямаРезервиранИнформация
Б-13двустаен66,71кв.м.57,13кв.м.2БнямаРезервиранИнформация
Б-14двустаен71,78кв.м.61,47кв.м.2БнямаРезервиранИнформация
Б-15тристаен108,54кв.м.92,95кв.м.3БнямаСвободенИнформация
Б-16двустаен63,03кв.м.53,98кв.м.3БнямаСвободенИнформация
Б-17двустаен63,30кв.м.54,21кв.м.3БнямаСвободенИнформация
Б-18двустаен68,14кв.м.58,35кв.м.3БнямаСвободенИнформация
Б-19двустаен69,77кв.м.59,75кв.м.3БнямаРезервиранИнформация
Б-20двустаен66,71кв.м.57,13кв.м.3БнямаРезервиранИнформация
Б-21двустаен71,78кв.м.61,47кв.м.3БнямаСвободенИнформация
Б-22тристаен108,54кв.м.92,95кв.м.4БнямаРезервиранИнформация
Б-23двустаен63,03кв.м.53,98кв.м.4БнямаСвободенИнформация
Б-24двустаен63,30кв.м.54,21кв.м.4БнямаСвободенИнформация
Б-25двустаен68,14кв.м.58,35кв.м.4БнямаСвободенИнформация
Б-26двустаен69,77кв.м.59,75кв.м.4БнямаРезервиранИнформация
Б-27двустаен66,71кв.м.57,13кв.м.4БнямаСвободенИнформация
Б-28двустаен71,78кв.м.61,47кв.м.4БнямаРезервиранИнформация
Б-29тристаен108,54кв.м.92,95кв.м.5БнямаСвободенИнформация
Б-30двустаен63,03кв.м.53,98кв.м.5БнямаРезервиранИнформация
Б-31двустаен63,30кв.м.54,21кв.м.5БнямаСвободенИнформация
Б-32двустаен68,14кв.м.58,35кв.м.5БнямаСвободенИнформация
Б-33двустаен69,77кв.м.59,75кв.м.5БнямаРезервиранИнформация
Б-34двустаен66,71кв.м.57,13кв.м.5БнямаСвободенИнформация
Б-35двустаен71,78кв.м.61,47кв.м.5БнямаРезервиранИнформация
Б-36тристаен108,54кв.м.92,95кв.м.6БнямаРезервиранИнформация
Б-37двустаен96,93кв.м.83,01кв.м.6БнямаСвободенИнформация
Б-38двустаен97,54кв.м.83,53кв.м.6БнямаСвободенИнформация
Б-39двустаен69,77кв.м.59,75кв.м.6БнямаСвободенИнформация
Б-40двустаен66,71кв.м.57,13кв.м.6БнямаСвободенИнформация
Б-41двустаен71,78кв.м.61,47кв.м.6БнямаСвободенИнформация
Б-42двустаен108,54кв.м.92,95кв.м.7БнямаРезервиранИнформация
Б-43тристаен96,93кв.м.83,01кв.м.7БнямаРезервиранИнформация
Б-44двустаен97,54кв.м.83,53кв.м.7БнямаСвободенИнформация
Б-45двустаен69,77кв.м.59,75кв.м.7БнямаСвободенИнформация
Б-46двустаен66,71кв.м.57,13кв.м.7БнямаРезервиранИнформация
Б-47двустаен71,78кв.м.61,47кв.м.7БнямаСвободенИнформация
Б-48двустаен108,54кв.м.92,95в.м.8БнямаСвободенИнформация
Б-49двустаен96,93кв.м.83,01кв.м.8БнямаСвободенИнформация
Б-50тристаен97,54кв.м.83,53кв.м.8БнямаРезервиранИнформация
Б-51тристаен69,77кв.м.59,75кв.м.8БнямаСвободенИнформация
Б-52тристаен66,71кв.м.57,13кв.м.8БнямаСвободенИнформация
Б-53двустаен71,78кв.м.61,47кв.м.8БнямаСвободенИнформация
Б-54четиристаен108,54кв.м.92,95кв.м.9БнямаРезервиранИнформация
Б-55тристаен96,93кв.м.83,01кв.м.9БнямаРезервиранИнформация
Б-56тристаен97,54кв.м.83,53кв.м.9БнямаСвободенИнформация
Б-57тристаен69,77кв.м.59,75кв.м.9БнямаСвободенИнформация
Б-58тристаен66,71кв.м.57,13кв.м.9БнямаРезервиранИнформация
Б-59двустаен71,78кв.м.61,47кв.м.9БнямаСвободенИнформация
Б-60двустаен243,92кв.м.120,46кв.м.10БнямаСвободенИнформация
Б-61тристаен262,82кв.м.124,59кв.м.10БнямаРезервиранИнформация
Б-62тристаен107,51кв.м.92,95кв.м.10БнямаСвободенИнформация
Б-63тристаен96,02кв.м.83,01кв.м.10БнямаРезервиранИнформация
Б-64тристаен96,62кв.м.83,53кв.м.10БнямаСвободенИнформация
Б-65двустаен69,11кв.м.59,75кв.м.10БнямаРезервиранИнформация
Б-66двустаен66,08кв.м.57,13кв.м.10БнямаСвободенИнформация
Б-67двустаен71,10кв.м.61,47кв.м.10БнямаСвободенИнформация
Б-68тристаен107,51кв.м.92,95кв.м.11БнямаСвободенИнформация
Б-69тристаен96,02кв.м.83,01кв.м.11БнямаРезервиранИнформация
Б-70тристаен96,62кв.м.83,53кв.м.11БнямаРезервиранИнформация
Б-71двустаен69,11кв.м.59,75кв.м.11БнямаСвободенИнформация
Б-72двустаен66,08кв.м.57,13кв.м.11БнямаСвободенИнформация
Б-73двустаен71,10кв.м.61,47кв.м.11БнямаСвободенИнформация
Б-74тристаен107,51кв.м.92,95кв.м.12БнямаРезервиранИнформация
Б-75тристаен96,02кв.м.83,01кв.м.12БнямаРезервиранИнформация
Б-76тристаен96,62кв.м.83,53кв.м.12БнямаРезервиранИнформация
Б-77двустаен69,11кв.м.59,75кв.м.12БнямаРезервиранИнформация
Б-78двустаен66,08кв.м.57,13кв.м.12БнямаРезервиранИнформация
Б-79двустаен71,10кв.м.61,47кв.м.12БнямаРезервиранИнформация
Б-80тристаен107,51кв.м.92,95кв.м.13БнямаСвободенИнформация
Б-81тристаен96,02кв.м.83,01кв.м.13БнямаСвободенИнформация
Б-82тристаен96,62кв.м.83,53кв.м.13БнямаРезервиранИнформация
Б-83двустаен69,11кв.м.59,75кв.м.13БнямаСвободенИнформация
Б-84двустаен66,08кв.м.57,13кв.м.13БнямаРезервиранИнформация
Б-85двустаен71,10кв.м.61,47кв.м.13БнямаСвободенИнформация
Б-86четиристаен219,19кв.м.132,09кв.м.14БнямаРезервиранИнформация
Б-87четиристаен276,35кв.м.141,18кв.м.14БнямаРезервиранИнформация
Б-88четиристаен199,43кв.м.132,09кв.м.15БнямаРезервиранИнформация
Б-89четиристаен272,76кв.м.141,18кв.м.15БнямаРезервиранИнформация
Б-92тристаен132,21кв.м.227,01кв.м.15AнямаСвободенИнформация
Б-93тристаен140,90кв.м.281,93кв.м.15AнямаСвободенИнформация
Б-94тристаен204,18кв.м.132,09кв.м.16AнямаСвободенИнформация
Б-95тристаен277,26кв.м.141,01кв.м.16AнямаСвободенИнформация
ПМ 01гараж19,75кв.м.------------Свободен
ПМ 02гараж13,13кв.м.------------Свободен
ПМ 03гараж13,40кв.м.------------Свободен
ПМ 04гараж13,13кв.м.------------Свободен
ПМ 05гараж13,13кв.м.------------Свободен
ПМ 06гараж13,40кв.м.------------Свободен
ПМ 07гараж13,13кв.м.------------Свободен
ПМ 08гараж13,13кв.м.------------Свободен
ПМ 09гараж13,40кв.м.------------Свободен
ПМ 10гараж13,13кв.м.------------Свободен
ПМ 11гараж13,13кв.м.------------Свободен
ПМ 12гараж13,40кв.м.------------Свободен
ПМ 13гараж13,13кв.м.------------Свободен
ПМ 14гараж13,13кв.м.------------Свободен
ПМ 15гараж13,13кв.м.------------Свободен
ПМ 16гараж14,10кв.м.------------Свободен
ПМ 17гараж14,00кв.м.------------Свободен
ПМ 18гараж13,75кв.м.------------Свободен
ПМ 19гараж13,75кв.м.------------Свободен
ПМ 20гараж14,00кв.м.------------Свободен
ПМ 21гараж13,75кв.м.------------Свободен
ПМ 22гараж13,75кв.м.------------Свободен
ПМ 23гараж25,60кв.м.------------Свободен
ПМ 24гараж14,35кв.м.------------Свободен
ПМ 25гараж14,35кв.м.------------Свободен
ПМ 26гараж13,75кв.м.------------Свободен
ПМ 27гараж14,45кв.м.------------Свободен
ПМ 28гараж13,75кв.м.------------Свободен
ПМ 29гараж20,37кв.м.------------Свободен
ПМ 30гараж13,75кв.м.------------Свободен
ПМ 31гараж15,20кв.м.------------Свободен
ПМ 32/33гараж16,50кв.м.------------Свободен
ПМ 34/35гараж17,50кв.м.------------Свободен
ПМ 36гараж15,50кв.м.------------Свободен
ПМ 37гараж16,35кв.м.------------Свободен
ПМ 38гараж16,10кв.м.------------Свободен
ПМ 39/40гараж17,50кв.м.------------Свободен
ПМ 41гараж15,45кв.м.------------Свободен
ПМ 42/43гараж20,65кв.м.------------Свободен
ПМ 44гараж15,30кв.м.------------Свободен
ПМ 45/46гараж17,10кв.м.------------Свободен
ПМ 47гараж16,00кв.м.------------Свободен
ПМ 48/49гараж19,40кв.м.------------Свободен
ПМ 50гараж18,20кв.м.------------Свободен
ПМ 51гараж13,50кв.м.------------Свободен
ПМ 52гараж13,35кв.м.------------Свободен
ПМ 53гараж19,60кв.м.------------Свободен
ПМ 54гараж15,80кв.м.------------Свободен
ПМ 55/56гараж18,30кв.м.------------Свободен
ПМ 57/58гараж15,95кв.м.------------Свободен
ПМ 59гараж17,40кв.м.------------Свободен
ПМ 60гараж15,40кв.м.------------Свободен
ПМ 61гараж17,75кв.м.------------Свободен
ПМ 62гараж17,90кв.м.------------Свободен
ПМ 63гараж13,60кв.м.------------Свободен
ПМ 64/65гараж20,70кв.м.------------Свободен
ПМ 66гараж18,40кв.м.------------Свободен
ПМ 67/68гараж18,70кв.м.------------Свободен
ПМ 69гараж17,30кв.м.------------Свободен
ПМ 70/71гараж18,40кв.м.------------Свободен
ПМ 72гараж17,08кв.м.------------Свободен
ПМ 73/74гараж21,75кв.м.------------Свободен
ПМ 75гараж20,13кв.м.------------Свободен
ПМ 76/77гараж19,90кв.м.------------Свободен
ПМ 78гараж15,50кв.м.------------Свободен
ПМ 79гараж17,50кв.м.------------Свободен
ПМ 80гараж19,00кв.м.------------Свободен
ПМ 81/82гараж19,25кв.м.------------Свободен
ПМ 83/84гараж16,95кв.м.------------Свободен
ПМ 85гараж15,00кв.м.------------Свободен
ПМ 86/87гараж16,40кв.м.------------Свободен
ПМ 88/89гараж14,90кв.м.------------Свободен
ПМ 90/91гараж15,10кв.м.------------Свободен
ПМ 92/93гараж25,60кв.м.------------Свободен
ПМ 94/95гараж19,80кв.м.------------Свободен
ПМ 96гараж14,46кв.м.------------Свободен
ПМ 97гараж17,40кв.м.------------Свободен
ПМ 98гараж17,90кв.м.------------Свободен
ПМ 99гараж14,40кв.м.------------Свободен
ПМ 100гараж23,50кв.м.------------Свободен
ПМ 101гараж13,75кв.м.------------Свободен
ПМ 102гараж13,75кв.м.------------Свободен
ПМ 103гараж14,50кв.м.------------Свободен
ПМ 104гараж13,70кв.м.------------Свободен
ПМ 105гараж13,80кв.м.------------Свободен
ПМ 106гараж13,80кв.м.------------Свободен
ПМ 107гараж13,70кв.м.------------Свободен
ПМ 108гараж15,10кв.м.------------Свободен
ПМ 109гараж15,10кв.м.------------Свободен
ПМ 110гараж16,10кв.м.------------Свободен
ПМ 111гараж15,00кв.м.------------Свободен
ПМ 112гараж15,00кв.м.------------Свободен
ПМ 113гараж14,15кв.м.------------Свободен
ПМ 114гараж14,15кв.м.------------Свободен
ПМ 115гараж14,15кв.м.------------Свободен
ПМ 116гараж15,20кв.м.------------Свободен
ПМ 117гараж14,20кв.м.------------Свободен
ПМ 118гараж14,15кв.м.------------Свободен
ПМ 119гараж14,20кв.м.------------Свободен
ПМ 120гараж15,75кв.м.------------Свободен
ПМ 121гараж16,50кв.м.------------Свободен
ПМ 122гараж14,15кв.м.------------Свободен
ПМ 123гараж14,16кв.м.------------Свободен
ПМ 124гараж13,40кв.м.------------Свободен
ПМ 125гараж13,60кв.м.------------Свободен
Един ключ – 5 сбъднати мечти!

ЛОКАЦИЯ И ЛАЙФСТАЙЛ

Жилищен комплекс Панорама Парк Изток е разположен в един от най-престижните и зелени квартали на град Пловдив . Предлага отлична инфраструктура, достъп до разнообразен градски транспорт до всяка точка на града, училища, детски градини, магазини и заведения.
Районът се характеризира с тиха и спокойна среда за живеене. Комплексът е леснодостъпен чрез обществен транспорт . Панорама Парк Изток е разработен като ансамбъл от сгради ,ситуирани в ж. к. Тракия гр. Пловдив . В непосредствена близост до обект е бул. Освобождение , хотел SPS, терен с одобрен проект за Елитното Училище Математическа Гимназия гр. Пловдив, на север с ВСИ (Висш Селскостопански Институт).
Комплексът представлява оазис в града, където на достъпни цени могат да се закупят просторни апартаменти в жилищната част.
Панорама Парк Изток се състои от 2 жилищни секции (Секции А и Б), съдържащи: подземни етажи , партер с магазини и жилищни етажи.
Всяка една от секциите е снабдена със собствени вход-изходи. Проектиран е общ подземен паркинг за двете секции, чийто достъп се осъществява чрез двупосочна рампа разположена в секция.
0
Луксозни апартаменти
0
кв.м. зелена площ
0
кв.м. жилищна площ
0
кв.м. паркинг площ
03

Галерия

Концепцията на проекта е вдъхновена от стремежа за създаване на приятна и балансирана архитектура, която да се впише безупречно в цялостната визия на квартала и да дообогати съществуващата паркова зона.

04

МЕДИИТЕ ЗА НАС

За контакти

Комплекс Panorama Park - EAST
бул. "Освобождение" №3
Пловдив, 4000
Тел: +359 882 111 666
Факс: (+359) 883 777 666
И-мейл: office@panoramapark.bg
Инвеститорът на Панорама Парк е "ГЕРТ Груп" ООД.

Фирмата инвестира, развива и управлява портфейл в различни области на недвижимите имоти - хотели; жилищни и ваканционни комплекси; офис сгради, търговски и промишлени зони.

ЗАЯВИ ИНТЕРЕС

Facebook
Google+
Catalog